Vertrouwenscontactpersonen

Als Studentenroeivereniging vinden een veilig sportklimaat voor iedereen erg belangrijk, daarom heeft Agon vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leden (roeiers, vrijwilligers, bestuur) van Agon in geval van incidenten, klachten of vragen over grensoverschrijdend gedrag.

Zij bieden een luisterend oor, geeft raad en verwijst (zo nodig) door voor geschikte hulp voor iedereen die betrokken is bij de vereniging en te maken heeft met seksuele intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag of ervaringen waarover iemand graag wil spreken. Ook adviseren en stimuleren ze de roeivereniging preventieve maatregelen te nemen tegen grensoverschrijdend gedrag. De gesprekken die met de vertrouwenspersoon gevoerd worden zullen volstrekt vertrouwelijk behandeld worden. Wel zal er altijd in overleg een (anonieme) rapportage gedaan aan het Agon-bestuur, zodat zij op de hoogte zijn over wat er speelt binnen de vereniging. De reden hiervoor is dat het bestuur op deze manier, samen met de vertrouwenscontactpersonen, kan nadenken over preventieve activiteiten ter voorkoming van dergelijke gebeurtenissen in de toekomst.

De interne vertrouwenspersoon van A.S.R.V. Agon is Olaf Persoon. En aangezien Agon een hechte vereniging is kun je ook terecht bij onze externe vertrouwenspersoon Martijn Heijstek. Zij zijn te bereiken via: vcp@asrvagon.nl.

Wanneer je twijfelt het onderwerp waarover jij graag met Olaf of Martijn in gesprek wil gaan, binnen de rol van de vertrouwenscontactpersoon valt mag je hen altijd benaderen. Ook voor vragen omtrent hun rol als vertrouwenscontactpersoon kunnen ze benaderd worden.

Onze vertrouwenscontactpersonen zijn opgeleid door NOC*NSF in samenwerking met Centrum Veilige Sport. Bij hen kan je ook informatie vinden over grensoverschrijdend gedrag in de sport. En met hen mag je ook altijd contact opnemen als je iets wilt melden of ergens mee zit.

Bij afwezigheid of spoed kan ook gebeld worden op 0900-2025590 (vertrouwenspunt voor de sport).