Het Zevende Bestuur!

Geschreven door: Auke Datum: 01-09-2020

Op 25 augustus blaast de ALV leven in Bestuur Zeven. Een vijftal toppers dat het komende jaar hard aan het werk gaat om Almere, en ook Nederland, nog geler en blauwer te maken. Tijdens dezelfde ALV bleek dat niet iedereen zich had ingelezen op de stukken! Dus, om ervoor te zorgen dat je deze stukken ten minste wel kent, heb ik ze gevraagd zich kort voor te stellen. Het bestuur bestaat uit:

Casper Thijs Lodewijks, watch out the Praeses has entered the chat

Auke Reinier Alkema, this secretary puts Miss Moneypenny to shame

Justin Isaac Knetsch, you can definetly laugh with this Isaac

Elisabeth Mayala, weaponized and ready to go

Astrid de Haas, active member of the community

Wat heeft deze mensen gemotiveerd het bestuur in te gaan? Wat vinden ze zo leuk aan...Agon? Uit grondig onderzoek blijkt dat het antwoord “Agon” is! “Agon is een aparte vereniging,” vertelt de voorzitter, “we trekken ons niets aan van wat een studentenvereniging hoort te zijn, we doen gewoon lekker ons eigen ding!” Astrid de Haas vindt ook dat Agon smakelijk haar eigen gang gaat. “Iedereen kan zichzelf zijn hier,” verhaalt ze. De penningmeester en ik zijn het eens dat de combinatie van sport en gezelligheid ernstig mieters is aan het gezelschap dat zich Agon noemt.

Wat betreft motivatie zit het wel goed bij deze jongens en meisjes. Astrid geeft aan dat haar motivatie op een schaal van 1 tot 10 op 11 ligt! Bizar! Casper ligt op “een flamboyante 8,5” (dat belooft nog wat dit jaar) en Justin op een 8. De Extern is nog steeds bezig met typen omdat haar motivatie zo ver buiten de schaal zit! Mijn motivatie ligt op een 9 ¾, omdat ik net Harry Potter heb gekeken.

Een terugkomende angst in dit bestuur is dat ze teveel hooi op hun vork nemen. De praeses is vastbesloten het ledenaantal te laten groeien onder COVID-19 omstandigheden. Mijn grootste uitdaging is om geen slachtoffer te worden van de Sophomore Slump bij mijn tweede nieuwsbrief (en het komende bestuursjaar).

Ik heb een druk leven.../” – Justin Isaac Knetsch. Ja, nu wel.
Welkom in het bestuur allemaal!